Kanton Sarajevo

BH Pošta raspisala Javni oglas za prijem četiri radnika u Ilijašu

By Redakcija Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19),  „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo  raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos Služba uručenje poštanskih pošiljki: 1. Dostavljač – 8 izvršioca na neodređeno vrijeme Služba za poštansku eksploataciju: Pošta I reda […]