Kanton Sarajevo

Fabrika namještaja Kalea u Ilijašu: Oglas za posao

By Redakcija Poslovođa u sektoru proizvodnje – Šivaona Fabrika namještaja Kalea u Ilijašu   OPIS RADNIH AKTIVNOSTI: Organizacija i nadzor nad odvijanjem proizvodnog procesa proizvodnje i upravljanje uposlenima u smjeni, Odgovoran za radnu disciplinu, praćenje radnih naloga i kvaliteta proizvoda, Odgovoran za proizvedene količine i predaju istih u skladište, Kontrola implementacije zaštite na radu, Kontrola […]