ASISTENT ZA ANALIZU I PRODAJU

Praćenje i analiza medijskih sadržaja, prodaja usluga press clippinga.

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO