Kanton Sarajevo

Centrotrans d.d. Sarajevo traži 10 vozača autobusa

By Redakcija

Kompanija Centrotrans d.d. Sarajevo, na osnovu ukazane potrebe, raspisuje

O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme za sljedeću poziciju:

  • Vozač autobusa – 10 izvršilaca

Pored opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Vozač autobusa – Uslovi:

  • Završen VKV/KV stepen stručne spreme sa položenim vozačkim ispitom D kategorije
  • Jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima vozača autobusa ili kamiona
  • Opšta i posebna zdravstvena sposobnost

Svi kandidati su dužni da uz prijavu na oglas (sa kratkom biografijom) i kontakt telefonom, dostave i :

  • fotokopiju lične karte
  • fotokopiju vozačke dozvole
  • fotokopiju diplome o školskoj spremi

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biti će kontaktirani i uključeni u daljnji selekcijski proces.

Sa izabranim kandidatima razgovor i stručno testiranje obaviti će se na Auto bazi Centrotrans d.d. O datumu razgovora i testiranja kandidati će biti pojedinačno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave. Sve potrebne informacije možete dobiti pozivom na : 033/770-800 ili 770-815. Motivacijsko pismo, biografiju i dokaze o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:Centrotrans d.d., Ul. Kurta Schorka 14, 71000 Sarajevo.

The post Centrotrans d.d. Sarajevo traži 10 vozača autobusa appeared first on ILIJAS.info.

Source:: Ilijas.info