Srednjobosanski Kanton

Direktna prodaja – TERMO ZIEGEL NIGMA Busovača

By Redakcija

WWW.GRAD-BUSOVACA.COM –

Na web stranici Porezne uprave FBiH i u novinama Dnevni list objavljen je oglas za PRODAJU ZAPLIJENJENE NEPOKRETNE IMOVINE RADI NAMIRENJA DUŽNIH POREZA POREZNIH OBVEZNIKA-DUŽNIKA PUTEM PRVE JAVNE AUKCIJE (ATP ŠPEDICIJA D.D. BUGOJNO-KUĆE I ZGRADE, ZGRADA TEHNIČKOG PREGLEDA) I DIREKTNE PRODAJE (TERMO ZIEGEL NIGMA D.D. BUSOVAČA-LIVADA GRADILIŠTE, ORANICA, PROIZVODNI OBJEKTI)

Post Direktna prodaja – TERMO ZIEGEL NIGMA Busovača je prvi puta viđen na Grad Busovača.

Source:: Grad Busovaca