EDUKACIJA ZA NOVINARE/KOMUNIKOLOGE

  • Fondacija INFOHOUSE poziva sve novinare/komunikologe koji se nalaze na evidenciji za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a koji bi željeli steći iskustvo u svojoj branši, da se prijave na tromjesečnu, praktičnu edukaciju na portalima www.interview.ba i www.kindsinfo.ba. Praktična edukacija je besplatna,a novinarima/komunikolozima daje mogućnost da nauče kako medijski profesionalno izvještavati, koje su to osnovne medijske forme, te kako funkcionišu novi mediji.

    Portali na kojima bi novinari/komunikolozi radili praktičnu edukaciju su u potpunosti neovisni što znači da bi, prije svega, učili o objektivnom i istinitom izvještavanju.Za prvih deset prijavljenih osoba organizujemo radionicu „Novi mediji – kako izvještavati“.Nakon obavljene edukacije, novinari/komunikolozi dobit će uvjerenje kao preporuku za naredne poslovne angažmane.

    Ukoliko ste zainteresovani, Vašu biografiju sa prijavom na oglas možete poslati na e-mail: [email protected] do 23.06.2019. godine.

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO