Zeničko-Dobojski Kanton

FERRETO GROUP CE: Potrebni operateri za obradu metala

By [email protected] (A.H.)

FERRETO GROUP CE: Potrebni operateri za obradu metala

 

Naziv radnog mjesta

 

Operater na mašini za obradu metala (više izvršilaca)

 

 

 

 

 

Opis radnog mjesta

 

–      Upravlja mašinama za obradu metala koje se koriste u proizvodnom procesu uključujući (ali ne i isključivo) upravljanje brojčano upravljanim mašinama za obradu metala, mašinskim makazama za rezanje metala, mašinama za bušenje metala, transfernim linijama (skup specijalnih alatnih mašina), specijalnim alatnim mašinama koje služe za obradu određenih metalnih dijelova, laserom, mehaničkim poluautomatima i automatima za različite vrste obrade metala i dr.

 

Uslovi za zasnivanje radnog mjesta

 

–    Poznavanje rada na mašinama za obradu metala,

–    Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

–    Opća zdravstvena sposobnost.

 

Krajni rok za prijavu

 

14.03.2021. godine

 

 

Način prijave

 

Slanjem CV-a na e-mail adresu  inf[email protected]gce.ba sa naznakom: PRIJAVA NA KONKURS – OPERATER NA MAŠINI ZA OBRADU METALA, ili lično u sjedištu društva.

 

 

NAPOMENA

 

Kandidati koji prođu u uži krug selekcije bit će kontaktirani od strane predstavnika Društva.

Neblagovremen prijave neće se uzimati u obzir.

Source:: Antena Radio