Kanton Sarajevo

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u SŠC “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš

By Redakcija

Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimovid“ Ilijaš I L I J A Š Na osnovu člana 123. stav 4. tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.23/17i 30/19), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-30-1316-731/20., Odluke školskog odbora broj: 06-10-1-143/21 od 19.01.2021 godine, Javna ustanova Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimovid“ Ilijaš, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021 godini za:
1. Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet Latinski jezik, 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021.godine;

2. Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet Informatika, 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021.godine;

3. Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet Anatomija i fiziologija čovjeka, 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021.godine;

4. Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet Higijena i prva pomod , 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021.godine;

5. Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet Kozmetologija, 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021.godine;

6. Nastavnik/nastavnica za nastavni predmet Dermatologija, 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021.godine;

7. Domar, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021.godine;

Cijeli tekst konkursa pogledajte u dokumentu u nastavku članka:

Konkurs.PDF

The post Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u SŠC “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš appeared first on ILIJAS.info.

Source:: Ilijas.info