JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA RADNIKA U AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU U FBIH

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta radnika u
u Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

1. Stručni savjetnik za promociju, pripremu publikacija i edukaciju

2. Viši stručni saradnik za pravne poslove

3. Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove i radne odnose

Javno oglas možete preuzeti OVDJE

Agencija za privatizaciju FBiH

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO