Tuzlanski Kanton

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2022

By JU SZZTK

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2022 i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK i JU Služba za zapošljavanje TK objavljuje se: Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2022.

Uslovi i način apliciranja nalaze se u tekstu ponovljenog javnog poziva koji možete preuzeti na linku ispod, kao i Program sufinansiranja:

JAVNI POZIV

Program, kriterije, obrazac prijave i izjavu možete preuzeti na linkovima u nastavku:

PROGRAM
KRITERIJI (Zapošljavanje)
KRITERIJI (Samozapošljavanje)
OBRAZAC (Zapošljavanje)
OBRAZAC (Samozapošljavanje)
IZJAVA

Javni poziv objavljen je 10.8.2022. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Zadnji dan za podnošenje prijava je 25.8.2022. godine.

Source:: JU SZZTK