Kanton Sarajevo

Konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini

By Redakcija

KONKURS za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo – Općina Ilijaš
Javna ustanova Osnovna škola
“Stari Ilijaš“ Ilijaš

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), člana 86. Pravila Javne ustanove Osnovne škole “Stari Ilijaš“ Ilijaš, člana 11. i 12. Pravilnika o radu Javne ustanove Osnovne škole “Stari Ilijaš“ Ilijaš, te člana 4. i 5.
Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/21) i Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-26247-5 od
19.07.2021. godine i broj: 11-30-26247-6 od 19.07.2021. godine, Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovne škole „Stari Ilijaš“ Ilijaš broj: 01-VII-1166/21 od 29.07.2021. godine za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš, objavljuje sljedeći

KONKURS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE
– JU Osnovna škola „Stari Ilijaš“ Ilijaš
– Ulica: Bosanski put br. 151, 71380 Ilijaš
– www. stari-ilijas.edu.ba

NAZIV RADNIH MJESTA

a) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine za:

1. Nastavnik njemačkog jezika … 1 izvršilac, 9 časova sedmično
2. Nastavnik hemije/kemije … 1 izvršilac, 6 časova sedmično
3. Nastavnik kulture življenja … 1 izvršilac, 1 čas sedmično
4. Nastavnik informatike … 1 izvršilac, 13 časova sedmično
5. Nastavnik muzičke/glazvene kulture … 1 izvršilac, 7 časova sedmično
6. Nastavnik razredne nastave (područna škola) … 1 izvršilac, puna nastavna norma
7. Spremačica (područna škola) … 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme (20 sati sedmično)

b) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s funkcije direktora
škole, a najkasnije do 31.08.2022. godine za:
1. Nastavnik/nastavnica informatike … 1 izvršilac, 20 časova sedmično.

c) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s porodiljskog
odsustva, a najkasnije do 31.01.2022. godine za:
1. Nastavnik razredne nastave (područna škola) … 1 izvršilac, puna nastavna norma.

d) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnica s porodiljskog
odsustva, a najkasnije do 31.08.2022. godine za:
1. Nastavnik razredne nastave (područna škola) … 1 izvršilac, puna nastavna norma
2. Nastavnik tehničke kulture … 1 izvršilac, 11 časova sedmično
3. Nastavnik engleskog jezika … 1 izvršilac, 7 časova sedmično

e) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s porodiljskog
odsustva, a najkasnije do 31.01.2022. godine za:
1. Nastavnik engleskog jezika … 1 izvršilac, 12 časova sedmično

f) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa izborne funkcije, a
najkasnije do 31.08.2022. godine za:
1. Pedagog škole … 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)

g) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s porodiljskog
odsustva, a najkasnije do 17.03.2022. godine za:
1. Socijalni radnik škole … 1 izvršilac, puno radno vrijeme, 40 sati sedmično (20 sati sedmično u
JU OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš i 20 sati sedmično u JU OŠ „Hašim Spajić“ Ilijaš).


Cijeli tekst konkursa možete preuzeti klikom ovdje.


Krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je 12.08.2021. godine.

The post Konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini appeared first on ILIJAS.info.

Source:: Ilijas.info