Kreditni/a analitičar/ka u uredu u Sarajevu

Promocija, obrada i isplata kredita, na određeno vrijeme sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO

Komentariši