LABORANT/LABORANTICA

  • Laboratorijske analize, vađenje krvi, rad u laboratoriji

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO