Zeničko-Dobojski Kanton

MADI: Potrebni radnici u pakeraju

By [email protected] (A.H.)

MADI: Potrebni radnici u pakeraju

Na  osnovu  ukazane  potrebe,  društvo  „MADI“  d.o.o.  Tešanj,  dana  29.09.2021.  godine objavljuje

 

O G L A S za prijem u radni odnos

Traže se radnici za rad u proizvodnji, na radnom mjestu:

–    Radnik u pakeraju – više izvršilaca.

 

 

USLOVI:

1.) Osnovna ili srednja stručna sprema, sa ili bez radnog iskustva na istim ili sličnim

poslovima,

2.)  odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione sposobnosti kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka.

 

 

– Prijave na oglas te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova

kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj – Poslovna zona „VILA“ br.

16; sa naznakom – Prijava na oglas – kontakt osoba: Anisa Bašić,

ili na e-mail:  [email protected]

 

 

Također, obrasci prijave se mogu dobiti i popuniti u portirnici firme u sjedištu društva.

– Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

MADI” d.o.o Tešanj

Source:: Antena Radio