MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR

  • Prijem pacijenata
  • Intervencije
  • Terapija
  • Rad u turnusu

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO