Srednjobosanski Kanton

Ministarstvo zdravstva KSB raspisalo javni natječaj za članove upravnih vijeća 7 zdravstvenih ustanova!

By Redakcija

WWW.GRAD-BUSOVACA.COM –

Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i Posebnih uvjeta za članove upravnih vijeća zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad Kantona Središnja Bosna, ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Ministar zdravstva i socijalne politike objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje članova upravnih vijeća javnih ustanova
– po jedan predstavnik Ministarstva –

Objavljuje se javni natječaj za imenovanje članova upravnih vijeća – po jedan predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne politike (u daljem tekstu: Ministarstvo), javnih ustanova kojima su osnivači općine Kantona Središnja Bosna

JAVNI NATJEČAJ (preuzimanje)

PRIJAVNI OBRAZAC ZA ČLANA UV JAVNIH USTANOVA (preuzimanje)

OBRAZAC ZA SUKOBU INTERESA (preuzimanje)

Post Ministarstvo zdravstva KSB raspisalo javni natječaj za članove upravnih vijeća 7 zdravstvenih ustanova! je prvi puta viđen na Grad Busovača.

Source:: Grad Busovaca