Tuzlanski Kanton

Online i telefonska prijava za korisnike redovnih javljanja 30, 45 i 120 dana bit će nastavljena do 18.5.2021. godine: Uputstvo za ostvarivanje prava u periodu od 4. do 18. maja

By JU SZZTK

Izmjene u pružanju usluga za korisnike redovnih javljanja 30, 45 i 120 dana, a vezane za online i telefonsko javljanje koje je Služba za zapošljavanje TK donijela 23. marta bit će nastavljene do 18. maja 2021. godine.

Cilj je smanjenje rizika i zaštite zdravlja svojih zaposlenika i korisnika usluga od širenja bolesti izazvanih koronavirusom (COVID – 19) uvodi, a sve u skladu sa zaključcima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o pojačanim mjerama zaštite.

Svi korisnici koji se javljaju na evidenciju Službe u periodima od 30, 45 i 120 dana, a čiji rokovi za javljanje padaju u periodu od 4. do 18. maja 2021. godine redovno javljanje moći će izvršiti putem telefona ili e-maila bez ličnog dolaska u prostorije općinskog biroa. U slučaju online prijave potrebno je da u sadržaju maila bude ime, prezime i jedinstveni matični broj korisnika (JMBG).

Ostvarivanje svih drugih prava, poput:

  • izdavanja uvjerenja,
  • prve prijave,
  • prijave iz radnog odnosa i
  • traženja informacija ili dostavljanja dokumentacije za Programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja,

obavezan je dolazak lično u prostorije Službe/općinskog biroa uz strogo pridržavanje hogijensko – epidemioloških mjera.

O svakoj sljedećoj promjeni korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.

Brojevi telefona i e-mail adrese svih općinskih biroa za zapošljavanje nalaze se u nastavku:

Redni broj Općinski biro za zapošljavanje Broj telefona E-mail adresa
1. Biro Banovći 035 367 501 035 367 516 035 367 515 035 367 502 035 367 503 [email protected]
2. Biro Čelić 035 367 517 [email protected]
3. Biro Doboj Istok 035 367 505 [email protected]
4. Biro Gračanica 035 367 506 035 367 508 035 367 509 [email protected]
5. Biro Gradačac 035 367 510 035 367 511 [email protected]
6. Biro Kalesija 035 367 489 035 367 491 [email protected]
7. Biro Kladanj 035 367 486 [email protected]
8. Biro Lukavac 035 367 494 035 367 492 035 367 493 [email protected]
9. Biro Sapna 035 367 487 [email protected]
10. Biro Srebrenik 035 367 513 035 367 512 035 367 514 [email protected]
11. Biro Teočak 035 367 488 [email protected]
12. Biro Tuzla 035 367 480 035 367 484 035 367 483 035 367 482 035 367 445 035 367 476 035 367 481 [email protected]
13. Biro Živinice 035 367 495 035 367 498 035 367 497 [email protected]

Source:: JU SZZTK