Zeničko-Dobojski Kanton

Pobjeda d.d.: Potreban alatničar

By [email protected] (A.H.)

Pobjeda d.d.: Potreban alatničar

Na osnovu ukazane potrebe Direktor „Pobjeda“ dd Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača raspisuje

O  G  L  A  S

za prijem radnika  u radni odnos

Alatničar………………..…………………….1  izvršioc

 Opis poslova:

 • Vrši izradu pozicija za alate ,mašine kao i mjerke ,kopire i kalibre
 • Vrši montažu alata
 • Samostalno vrši pripremu i štelovanje mašine
 • Vrši kontrolu urađenih dijelova

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

 • Stručna sprema KV, metalske struke
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima se posebno vrednuje
 • Poznavanje rada sa mjernim sredstvima

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće:

 • Biografiju
 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje)
 • Uvjerenje /potvrdu ranijeg poslodavca o radnom iskustvu
 • Druge certifikate  koje posjeduje

Dokumentacija se može dostaviti u običnoj kopiji.

Sa prijavljenim kanadidatima koji budu ispunjavali uslove iz ovog Oglasa obavit će se intervju O datumu i vremenu  obavljanja intervjua  kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Zadnji rok za podnošenje prijava je:  10.06.2021.godine.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti:

– Lično ili na adresu : “Pobjeda“ d.d. Tešanj, Poslovna zona Bukva 3, 74260 Tešanj

– Putem elektronske pošte na adresu: [email protected]

Na prijavi  obavezno  naznačiti : “Prijava na oglas za prijem u radni odnos“.

Source:: Antena Radio