Zeničko-Dobojski Kanton

Pobjeda d.d.: Potrebni mašinski tehničari, CNC operateri

By [email protected] (A.H.)

Pobjeda d.d.: Potrebni mašinski tehničari, CNC operateri

Na osnovu ukazane potrebe Direktor „Pobjeda“ dd Tešanj ,Fabrika pumpi i prečistača raspisuje

O  G  L  A  S

za prijem radnika  u radni odnos

                                                                                                     

Mašinski tehničari ili KV metalska struka operater na CNC mašinama  …………..6  izvršioca

 

 Opis poslova:

  • Samostalno obavlja poslove izrade pozicija po konstrukcionoj i tehnološkoj dokumentaciji na obradnim centrima
  • Samostalno vrši kontrolu korigovanja parametara izrade alata i vrši popunjavanje prateće dokumentacije
  • Odgovoran za urađene pozicije, kao i za tačnost izrađenih pozicija

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

  • Stručna sprema SSS i KV  mašinske i metalske  struke
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima se posebno vrednuje
  • Poznavanje rada sa mjernim sredstvima

 

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće:

  • Biografiju
  • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje)
  • Druge certifikate  koje posjeduje

Dokumentacija se može dostaviti u običnoj kopiji.

 

Sa prijavljenim kanadidatima koji budu ispunjavali uslove iz ovog Oglasa obavit će se intervju O datumu i vremenu  obavljanja intervjua  kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Zadnji rok za podnošenje prijava je:  02.07.2021.godine.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti:

– Lično ili na adresu : “Pobjeda“ d.d. Tešanj, Poslovna zona Bukva 3, 74260 Tešanj

– Putem elektronske pošte na adresu : [email protected]

 

Na prijavi  obavezno  naznačiti : “Prijava na oglas za prijem u radni odnos“.

Source:: Antena Radio