Zeničko-Dobojski Kanton

Pobjeda d.d.: Potrebni mašinski tehničari

By [email protected] (A.H.)

Pobjeda d.d.: Potrebni mašinski tehničari

Na osnovu ukazane potrebe Direktor „Pobjeda“ dd Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača raspisuje

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos

 

Mašinski tehničari ili KV metalska struka operater na CNC mašinama …………..8 izvršioca

Opis poslova:

Samostalno obavlja poslove izrade pozicija po konstrukcionoj i tehnološkoj dokumentaciji na obradnim centrima
Samostalno vrši kontrolu korigovanja parametara izrade alata i vrši popunjavanje prateće dokumentacije
Odgovoran za urađene pozicije, kao i za tačnost izrađenih pozicija
Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

Stručna sprema SSS i KV mašinske i metalske struke
Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima se posebno vrednuje
Poznavanje rada sa mjernim sredstvima
Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće:

Biografiju
Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje)
Druge certifikate koje posjeduje
Dokumentacija se može dostaviti u običnoj kopiji.

Sa prijavljenim kanadidatima koji budu ispunjavali uslove iz ovog Oglasa obavit će se intervju O datumu i vremenu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Zadnji rok za podnošenje prijava je: 14.10.2021.godine.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti:

– Lično ili na adresu : “Pobjeda“ d.d. Tešanj, Poslovna zona Bukva 3, 74260 Tešanj

– Putem elektronske pošte na adresu : [email protected]

Na prijavi obavezno naznačiti : “Prijava na oglas za prijem u radni odnos“.

Source:: Antena Radio