PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine KSB/SBK, broj 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13 i 14/15) i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-21/18 od 26.02.2018. godine direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja, objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službi za zapošljavanje SBK/KSB

I

Poništava se dio konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službi za zapošljavanje SBK/KSB broj: 01-34-345/18 od 06.02.2018. godine za radno mjesto Stručnog saradnika za posredovanje u zapošljavanju i informisanje, objavljen dana 12.02.2018. godine u dnevnim novinama Oslobođenje, Večernji list i na web stranici Službe.

II

Ostali dio konkursa ostaje nepromjenjen.

Obrazloženje

Na temelju Zaključka upravnog odbora broj: 01-02-21/18 od 26.02.2018. godine data je saglasnost na poništenje dijela konkursa za radno mjesto Stručnog saradnika za posredovanje u zapošljavanju i informisanje u Odjeljenju za posredovanje u zapošljavanju, statistiku i informisanje Službe za zapošljavanje SBK/KSB.

D.A.

Broj: 01-34-345-1/18
Datum, 27.02.2018.godine

zamjenik ravnatelja
Marinko Krajina, dipl.ing
direktor
Željko Lončar dipl. oec.

Vise informacija na slijedećem linku: Služba za zapošljavanje KSB/SBK Travnik.