POSLOVOĐA MARKETA

  • Planiranje rada prodajnog osoblja
  • Nabavka robe, kalkulacije i dokumentovanje
  • Riješavanje reklamacija kupaca
  • Bliska saradnja sa dobavljačima
  • Praćenje kretanja na tržištu
  • Praćenje potreba i kupovne navike potrošača
  • Saradnja sa ostalim službama i sa upravom preduzeća
  • Praćenje i uvođenje nove tehnologije

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO