Potreban konobar/ica u motelu HEKO Bugojno

Prijave dostaviti na recepciju motela svakim radnim danom od 7-10 sati kod direktora motela ili od 15-19 sati kod upravnika motela.

Vise informacija na slijedećem linku: Izvor: Bugojno Danas