PRODAVAČ/ICA

  • -svakodnevna komunikacija s kupcima i posluživanje kupaca
  • -informisanje kupaca o proizvodima
  • -rad na kasi
  • -briga o izloženosti i prezentaciji proizvoda
  • -priprema, slaganje i izlaganje proizvoda
  • -čišćenje i uređivanje prodavnice

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO