PRODAVAČ RAČUNARSKE OPREME

  • Rad u maloprodaji
  • Poželjno servisiranje računara i vođenje evidencije o servisiranoj opremi, nije eliminatorno
  • Stalna briga o zadovoljstvu kupaca prodajnom, tehničkom i savjetodavnom uslugom
  • Komunikacija i unaprijeđenje odnosa sa kupcima i poslovnim partnerima
  • Priprema prijedloga za poboljšanje poslovanja
  • Upoznavanje postojećih i novih asortimana, te stručna prezentacija kupcima
  • Izlaganje i prezentacija proizvoda kupcima

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO