PROF.SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

Realizacija specijaliziranog programa “Sport i tjelesne aktivnoati” sa djecom predškolskog i ranog školskog uzrasta;
Realizacija specijaliziranog programa “Skijanje” sa djecom predškolskog i ranog školskog uzrasta;
Realizacija specijaliziranog programa “Plivanje” sa djecom predškolskog i ranog školskog uzrasta.

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO

Komentariši