RADNIK NA DORADI ŠTAMPANIH MATERIJALA

  • Rad u proizvodnji, na mašinama za doradu štampanih materijala

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO