Referent u računovodstvu

– vrši prijem ulaznih faktura,kontroliše ispravnost,likvidira i vodi računa o plaćanju

– fakturisanje prodate robe

– vrši predaju knjigovodstvenih isprava na obradu

– pregleda ispravnost i tačnost blagajničke dokumentacije

– na osnovu likvidirane dokumentacije vodi blagajničko poslovanje

– obraćunava plate i isplaćuje iste,te vrši obračun i naknadu radnicima u skladu sa zakonom

– vodi evidenciju i blagajnu putničkih naloga

– podiže dnevnice za službeni put u zemlji i inostranstvu,vodi računa o pravdanju putnih
naloga,obračunava ih,likvidira i daje na knjiženje

– sastavlja M-4 obrazac za svaku godinu

– sastavlja i podnosi statističke izvještaje

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora

– vrši obradu knjigovodstvenih isprava i načina njihovog sastavljanja,kontrolisanja i likvidiranja na
način što prethodno vrši obradu dokumentacije, radi formalno-pravne i računske kontrole isprava

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO