REFERENT ZA PRAVNE POSLOVE – PRIPRAVNIK

Pomaže u izradi ugovora, sporazuma ili drugih akta, provjerava dokumentaciju

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO