Zeničko-Dobojski Kanton

Restoran CENTRAL: Potreban konobar

By [email protected] (A.H.)

Restoran CENTRAL: Potreban konobar

Na osnovu ukazane potrebe za radnicima u PJ Restoran „CENTRAL“,

društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj, dana 05.12.2020. godine objavljuje

 O G L A S

za prijem u radni odnos

Traži se:

  • Konobar – jedan izvršilac

 

USLOVI:

Poželjno je da kandidati imaju završenu odgovarajuću stručnu spremu u ugostiteljstvu, kao i odgovarajuće radno iskustvo u struci.

Ostali uslovi: odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione i uslužne sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka.

___________________________________________________________________________

 – Prijave na oglas te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj – Poslovna zona „VILA“ br. 16., sa naznakom – Prijava na oglas ili na e-mail: [email protected].

 Sve informacije vezano za navedena radna mjesta, mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 061/781-850

 Takođe, obrasci prijave se mogu dobiti i popuniti na portirnici firme u sjedištu društva.

 – Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objave.

 

 

                                                                                                          “MADI” d.o.o Tešanj

Source:: Antena Radio