Zeničko-Dobojski Kanton

Restoran Central Tešanj: Potreban šef uslužnog osoblja

By [email protected] (A.A.)

Restoran Central Tešanj: Potreban šef uslužnog osoblja

Na osnovu ukazane potrebe za radnicima u PJ Restoran „CENTRAL“,  društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj, dana 11.08.2021. godine objavljuje  
O G L A S za prijem u radni odnos.

Traži se:
 
– Šef uslužnog osoblja,  m/ž
 
USLOVI:  
Potrebno je da kandidati imaju završenu odgovarajuću stručnu spremu u ugostiteljstvu, a prednost imaju kandidati koji su radili na istim poslovima.  Ostali uslovi: odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre
organizacione i uslužne sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih
zadataka.

–  Prijave  na  oglas  te  dokumente  kojima  se  dokazuje  ispunjavanje  gore  navedenih  uslova kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj – Poslovna zona „VILA“ br. 16., sa naznakom – Prijava na oglas ili na e-mail: [email protected]  
Sve  informacije  vezano  za  navedena  radna  mjesta,  mogu  se  dobiti  pozivom  na  broj telefona: 061/781-850.
 
Takođe, obrasci prijave se mogu dobiti i popuniti na portirnici firme u sjedištu društva.  – Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave.   

“MADI” d.o.o Tešanj

Source:: Antena Radio