SAJAM IDEJA U BEEZONE BIZNIS INKUBATORU

SAJAM IDEJA U BEEZONE BIZNIS INKUBATORU

U okviru projekta „Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, organiziran je dvodnevni Sajam ideja za mlade iz Travnika u BEEZONE BIZNIS INKUBATORU.

Na sajmu su predstavljene inovativne poslovne ideje mladih poduzetnika i njihova startup preduzeća, koja su podržana kroz projekat „Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, kao i mogućnosti koje BeeZone biznis inkubator nudi mladima u Travniku.
Sajam je organiziran za učenike srednjih škola, studente i mlade ljude koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje, kao vid motivacije da razvijaju svoje poslovne ideje i koriste prilike koje im se pružaju u njihovom okruženju, posebno kroz BeeZone biznis inkubator. Inkubator mladima nudi sve potrebne resurse za razvoj njihovih poslovnih ideja, mentorsku potporu i pristup fondovima za financiranje, a svi imaju mogućnost postati njegovi stanari kroz različite programe.


Vise informacija na slijedećem linku: Služba za zapošljavanje KSB/SBK Travnik.