SOCIJALNI RADNIK – pripravnik

Praćenje, analiziranje i unapređivanje saradnje sa porodicom

Vise informacija na slijedećem linku: JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO