Srednjobosanski Kanton

Tražite posao? Gradska knjižnica Busovača zapošljava

By Redakcija

WWW.GRAD-BUSOVACA.COM –

Na temelju Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Službene novine SBK”, broj 7/19), Statutu JU Gradska knjižnica Busovača, broj: 24/2001 od 20.3.2001. godine, odredbi članka 5. Pravilnika o radu broj: 59-26 UV/2018 od 25.6.2018. godine, članka 12. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u “Gradskoj knjižnici” Busovača i Oduke broj: 5/2022 od 19.01.2022. godine, ravnateljica “Gradske knjižnice” Busovača, raspisuje

JAVNI OGLAS

Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme

– KNJIŽNIČAR
– 1 (jedan) izvršitelj

Post Tražite posao? Gradska knjižnica Busovača zapošljava je prvi puta viđen na Grad Busovača.

Source:: Grad Busovaca