Srednjobosanski Kanton

Tražite posao? Ministarstvo financija KSB zapošljava!

By Redakcija

WWW.GRAD-BUSOVACA.COM –

Na temelju članka 20. i 23. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 49/05), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija Kantona Središnja Bosna, broj:01-02-493/16 od 19. 9. 2016. godine i 01-02-130/18 od 07.03. 2018. godine i Suglasnosti Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj: 01-04.1-7004/21-26 od 7. 10. 2021. godine, objavljuje se:

J A V N I O G L A S
za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

01. Viši referent za kontrolu prikupljanja i raspodjelu javnih prihoda -1 (jedan) izvršitelj
02. Viši referent za obradu podataka računovodstva-1 (jedan) izvršitelj

JAVNI OGLAS (preuzimanje dokumentacije)

Post Tražite posao? Ministarstvo financija KSB zapošljava! je prvi puta viđen na Grad Busovača.

Source:: Grad Busovaca